توجه : یکی از هوشمندانه ترین نوع تبلیغات ارسال پیامک به مخاطبان ویژه محصول و خدمات است. این نوع ارسال که با عنوان ارسال پیامک به اصناف در ابر پیامک موجود است می تواند تعداد مخاطب مستقیم هر بازاری را به طور چشمگیری افزایش دهد.
در زیر تعدادی از عناوین شغلی موجود در ابر پیامک به همراه تعداد شماره های موجود در هر صنف را مشاهده می نمایید:
عنوان شغلی تعداد شماره موجود عنوان شغلی تعداد شماره موجود
آموزش 44771 ارتباطات و مخابرات 6995
املاک 31026 بازارکار و استخدام 6720
پزشکی-درمانی 44493 خدمات 12107
خدمات ساختمانی 24578 خدمات مسافرتی 1365
خودرو 8495 زیبایی و سلامت 3424
صنعت 32470 فنی-مهندسی 34086
کامپیوتر 14114 مالی-اداری 52000