بانک پیامک | لیست پیامکها

اس ام اس فلسفه تعداد صفحه
انسان موجود عجیبی است! اگر به بگویید: در آسمان یک میلیارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود دارد، بی چون و چرا میپذیرد!
اما اگر در پارکی روی نیمکتی نوشته اند، رنگی نشوید، بی درنگ انگشت خود را به نیمکت میکشد تا مطمئن شود!
نیچه
4
وقتی قطره های بارون از توی ابرها یکی یکی میپرن پایین\"
شاید میخوان به من و تو یاد بدن\"
گاهی وقتا باید برای خوشحال کردن دیگران
باید خودتو فدا کنی......
3
من برای رسیدن به قلب عشق و روشنای بهار راه را به رود پیوند خواهم زد تا روح تیر و سیبهای رسیده احساس همگی سهم تو باشند ...فقط مراقب قلبم باش او هنوز کودکی نو پا است..... 3
باران که میبارد همه پرندها به دنبال سر پناهند
اماعقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتراز ابرهاپرواز میکند!
این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکند…
3
از کودک فال فروش پرسیدم چه میکنی?گفت از حماقت انسانها تکیه نانی در میاورم....انان که در امروزشان مانده اند ......و از من فردا را می خواهند... 3
به دنبال واژه ها مباش....کلمات فریبمان می دهند
وقتی اولین حرف الفبا کلاه سرش برود، فاتحه کلمات را باید خواند
2
بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است .
ارد بزرگ
2
لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد. 2
بهتره بی رحم باشیم وقتی بی رحمی در وجود ماست، تا اینکه سعی کنیم تحت عنوان دل رحمی روی ناتوانی خودمان سرپوش بگذاریم. \"گاندی\" 2
زندگی به من آموخت چگونه بخندم ،بگریم ولی هرگز به من نیاموخت که چگونه با آنها که لبخندم را به گریه تبدیل کردند چه کنم ‍ 2
عشق ،جنون است و جنون چیزی جز خرابی وپریشانی (اندیشیدن )و (فهمیدن ) نیست. 2
در زندگی بارون نباش که فکر کنند خودتو با منت به شیشه می کوبی؛ ابر باش تا منتظرت باشند که بباری. 2
زندگی بوم سفید نقاشی ست....
که میتواند هزاران نقش داشته باشد...
و این بستگی به خودت دارد که کدامین نقش را به بوم ات بزنی!
2
وقتی میتوانی با سکوت حرف بزنی ، بر پایه های لغزان واژه ها تکیه نکن.
پس
سکوت میکنم.
2
ناتوان ترين آدميان، آناني هستند که نيروي بدني خويش را به رخ ديگران مي کشند . . . 2
این نادانی بشر است که همیشه او را به بندگی و ترسیدن وا میدارد.
(جلال آل احمد)
2
این نادانی بشر است که همیشه او را به بندگی و ترسیدن وا میدارد.
(جلال آل احمد)
2
خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد. 2
زندگی فرصت یک تجربه است تا بدانیم
ما نه حقیقت
بلکه فقط خاطره ایم......!
2
چه شتابی ست به راه
شاید......
شاید آن نقطه ی نورانی راه....
چشم گرگان بیابان باشد.
2
در بین تمام مردم تنها عقل به عدالت تقسیم شده
زیرا همه گمان میکنند به اندازه کافی عاقلند ...
رنه دکارت
2
تعداد آدم‌های بی‌استعداد خیلی کمه
اما تعداد آدم‌هایی که نمی‌دونن چه استعدادی دارن خیلی زیاده
2
شکست یتیم است ولی پیروزی هزار پدر دارد. 1
در مقابل وزش باد، عده اي ديوار مي سازند، بعضي ديگر آسياب بادي. 1
آدم ها قدر چیزهاى گرون رو بیشترمى دونن …
پس قیمتى باش !!!
1
امتداد فاصله ازاعتبارعاطفه نمی کاهد....همیشه هستی همین حوالی.... 1
باد با چراغ خاموش کاری ندارد..!اگر در سختی هستی،بدان روشنی...!! 1
اگر کمی چیزهای غیر لازم را بدانی بهتر از این است که هیچ ندانی .
سندکا
1
اتفاق اول باید در درون من رخ دهد تا تکرار آن را در دنیای بیرون ببینم. 1
دو بیگانه همدرد،از دو خویش بی درد به هم نزدیک ترند. 1